Ønsker du hjælp i opstarten, så...

Kontakt mig så vi kan mødes og få en snak om din virksomhed og hvilke opgaver du selv vil løse og hvilke jeg evt. skal hjælpe med.

Hvad gør jeg?

Gennemgår dit budget, bogholderi og øvrigt regnskabsmateriale sammen med dig. Tilrettelægger og underviser i bogførings- og regnskabsrutiner, f.eks.

· Kontering og bogføring
· Fakturaskrivning
· Betaling af regninger
· Momsregnskab
· Lønregnskab (funktionærløn, fast timeløn og akkordløn)
· Afstemning af debitorer/kreditorer, bankkonti m.m.
· Rykning af debitorer